توسط 0

عرض تبریک

در حال حاضر بلوک غرب نمی‌تواند همانند گذشته پیرامون مسائل گوناگون تصمیم‌گیری نماید. بحث برجام می‌تواند تعیین تکلیف گردد اما…

توسط 0

بوسه اکبر

یکی از مواردی که بهتر است تعیین تکلیف گردد و نوع قضاوت‌ها زمینی شود بحث بازی‌های روزگار است. به عبارت…

توسط 0

بهر کمالات!

برخی موضوعات لزوما مورد اقبال قرار نمی‌گیرند در حالی که درک آن‌ها شیرین و گواراست. بحث جنسی یک موضوع پیچیده…