توسط 0

عرض تبریک

در حال حاضر بلوک غرب نمی‌تواند همانند گذشته پیرامون مسائل گوناگون تصمیم‌گیری نماید. بحث برجام می‌تواند تعیین تکلیف گردد اما…

توسط 0

عزم جدی!

یکی از خدعه‌های استکبار بحث آلودگی محیط زیست است. بازیافت زباله‌ها در اقصی نقاط جهان لزوما کامل نیست. شاید ادامه…