زن، زیبایی و نورواژه زبونی چرا؟!

0
در پاراگراف آخر مبحث «زن، زیبایی و زبونی» عنایت فرمایید که بخش غالب جنایات و بی‌رحمی‌های جناب شریف بشر به وسیله خود شریر مردان صورت می‌گیرد و کس هم شبهه انداخت؛ داده (Data) کجاست؟ بفرمایید تا صبح مهیا هر چه خواهید بهر نازی ثریا گرچه لغت داده بتوان شبهه گرفت بهر معنا و ریشه ز رسم آره آره …
زن می‌تواند کم یا زیاد منشا ریز و درشت باشد بهر جانم نگاه گرچه در هر حال عرض اندام نگوید چرا تنها بهر کبریا! انصاف بد نباشد در قامت یک سردارتمام اما زود گویند هیچ نبودید جز یک عمامه‌تمام بس که اشاره اشاره خدعه چکاندید بهر اداره اداره و بیشتر توضیح نباشد درست در محضر این همه خانواده بهر ابروی پر ستانده! پس هر که هر چه خواست مهیاست اما چند خط آخر نگارش بفرمایید شرم زن کجا و شرم مرد کجا بس که حیا حیا گوید نگاه نگاه …
بهر جوجه قناری‌های رویا و ثریا که هیچ گرچه رویا لب ندوزد ز دریای خویش اما کبریا ز ماتم نگفت جانم افسون دلربا تا بعد عمری تازه بدوزند چرا نبودیم تنها هیچ هیچ جانم افسون ما! بنابراین زین پس هر که حرز و چیز دیگر خواست نفرمایید ارباب جان تا نگویم ز شما بوده‌ام تقدیر جان …

آن روز که ماه و فلک خندیدند ***** بهر دل ز دریا ساختن هیچ نچرخیدند

تا روز عزا بفرمایند چرا تنها تاختن ***** بس که روضه تلخ نباید سرود چرخیدند

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است