گروه حاضر دارای اهداف مختلفی می‌باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد فضای مناسب برای فعالیت نظریه‌پردازان، صاحب‌نظران و نویسندگان، ارائه راه‌حل‌های جدید به منظور رشد و توسعه کشور، بیان مشکلات و نواقص متعدد در بخش‌های مختلف، ایجاد یا افزایش اعتبار برای نویسندگان فعال و ایجاد درآمدهای حاشیه‌ای و عمدتا غیرملموس اشاره نمود.

 

یک دست صدا ندارد …