همای سعادت کجاست ای نازی سلام سلام؟!

0
آن روز که گفتی سلام، نگفتم علیک سلام تا شاید چند روزی بقچه سازی ز دست به رسم آن پرنده دو دست اما این به آن نشان که هیچ نبودی و گفتی بنازم ز دریای هیچ تا دست آخر بسوزی ز فردای جان مادر هما کجاست! زین پس نگیر شرم ز ماتم عیان بس که خود ساختی این هم بزم نی‌ریز خاتم زمان! نظر به آن نظر بیشتر ز خود روضه نساز تا نگویند نبود قریب و عزیز خورشید زمین و زمان …
بهر تحفه کاکتوس ندوختم ز تو فهم زمان تا امروز بدانی ز که باختی ای شرم زمان گرچه هنوز میخ میخ کوبی ز دشنه دشنه نرم الان تا شاید بنازی ز نمره فلان! باشد تو خوب و ما بد ای نازی زمین و زمان گرچه ریز نگفتم ز بزم عیان که سینه‌خیز بینم امان امان ای خورشید عیان عیان بهر شاید گوشه چشم نرم زمین و زمان! ز آخر نگفتی این هم بقچه عیان و ز ماتم نساختی آن هم تقدیر شرم زمان تا شب ز شب گویی کجاست روز مرگ غریب زمین و زمان! بیشتر بماند بهر دعوای روز صاحب عزا ای توبه سراسر شاید تنها یک نگاه …
آفتاب ز مهتاب گفت چه باشم جز تمثیل نور ز شمع خزان تا مهتاب هوا بردارد جانم تقصیر بزم عیان! این چنین شد که دیروز بودی شما و شما، امروز گشتی هما و هما گرچه باز نگویی حریر حریر بهر ناز ناز یک افسون‌تمام …

رسم ادب نبود هیچ بهر سلام سلام ***** گرچه شرم ادب تحفه ساخت سلام سلام

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است