آقای راز!

0
خورشید عالم بهر دلجویی گوید که ای برادر عمو درست است یال و کوپال موزه کرده‌ای تا نگردی غریب و برادرستیز اما عمو خودش بداند که منت شیرشاه ندارد کنیز و رفیق! پس تا توانی گرد معبود نچرخ ای خردپیشه دردانه‌چنگ …
آقای راز را نباید ستود ای برنامه‌چنگ ***** گر دردانه خواهی عینک بگیر ای پروانه‌چنگ
جهان را مگو چیست قداره‌راز ***** ز خود بگو کیست آوانساز
اندرونی نچرخ گرد آواز و بنگ ***** تا نگردد منت این و آن درنگ
بهر برادری بتوان نوشت ای آواره‌چنگ ***** تا نسازی نشاید شکفت ای آوازه‌چنگ
این یکی را برنامه ساز بهر اندکی ***** تا نگردی بیش از این خدمت اندکی
مادرزری نبوسد خدمت برناپری ***** گر بدانی بهر مادرپری
پس برنامه کن مادرزری و مادرپری ***** تا خاکستر بگیرد عمو بهر برناپری
آنگه که آواره گشت و خاکستر به سر ***** آغوشش بگیر که هیچ نیست ای آبستن به سر
چنگ راز را بچین گرد شربت برناپری ***** بهر عمو نیز مکن خدعه به رسم برناپری
مادران را بگیر مست نیرنگ راز ***** تا بار دگر بنازی آقای راز
اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است