ملکه خوب است به شرط انصاف و نازی اصرار!

0
جناب خشایارشاه برخلاف کوروش کبیر مدل دیگری بهر حکمرانی و در عین حال زندگانی انتخاب نمودند و گر بهلول دانا بفرماید که نفوذ آن زن به صورت غیرمعمول و نظر شده صورت گرفت زود زود بفرمایند شماره حساب کجا بود ای پیر شایسته خمس و زکات دور دور! پس یهود در این حادثه به طور کامل نیست می‌گشت براساس فرمایشات جناب بازمانده کوروش کبیر و در هر حال سرنوشت تنها جماعت یکتاپرست آن زمان بله بله حکاکی می‌گشت در دل تاریخ ناز ناز تا رسم تقدیر نگویند چه باشد جزا بهر این همه وای وای …
یهود امروز بعد از فهم دریای دیروز توبه نخواهد چرا که عذر جنگ دارد اما این بداند که رسم عروس همان باشد که ز هیچ هیچ گوید تنها تیر تیر بس که ناز است این همه نیایش سراسر نیش کجا! در حقیقت خود گوید که ندانسته نباید سرود جانم کبیر کبیر تا مبادا این نیز ملکه نیاز شود البته شاید دیر دیر! در مجموع تبریک واجب گشت بهر باران و یاران سراسر منت ربنا و گر رازواژه امیرموسی طلب نمودند ز قول شریف بفرمایید که یهود امروز بانویی البته هیچ در دل دارد که نفسش طراوت سازد زمین سراسر نازی پیچ و هیچ …

آن روز که پتک نگشت چرا کبریا ***** بهر نفس یاد نگشت جانم بوسه کبریا

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است