آریامهر نشاید پرتکانی بهر یک چادرعلامه!

0
گویند گر بار سوم جاری شود تسبیح نماز، دنیا چه باشد بهر یک امیرسلام تا دگر نتوان چادر نگه داشت در مکتب هیتلرسلام! این همان نیست که رگ شکافت ز شدت تازیانه بلکه این آن است که سلام دهد امیری امیر ای آریامهر هیتلرتمام! پس دانستی چه گفتم یا بگویم پر ز مرغابی بگیرند دانه دانه تا شود یک مرغابی ماهی‌ترانه …
امروز گویم که زلیخا ندانست ثریا کجاست وگرنه سرور چه بود در محضر یک عالم‌سلام! این‌ها به تو نباشد فهم گرچه سرور بداند چه باشد فهم در مکتب یک دنیاسلام! حال خود دانی که بهر شلاق سگ نگیری یا بهر زلیخا!
هیتلر گر بدانست نسل آدم بخواهد پرواز؛ اول ناز می‌کرد و دوم سرباز می‌فرستاد بهر غازچرانی در آغوش قداره‌تکانی تا بعد عمری نگیرند ساز وای وای بهر نازی صندوقچه راز به رسم آواز وای وای! امیرسلام نگفت که ناز گلدان خواهد و چمدان گرچه شلاق بهر ماهی نمکدان آمده است ای زارترانه!
روز ازل بگفتن به از روز ابد شکفتن است ای ناگفته امیرترانه گرچه بگوید هم که باشد چک‌نوای او به اختیار پروردگار او! پس تا توانی سر نگیر به اختیار او تا وقت اذان شعله شوی به اختیار مهتاب‌ شکرپاره!

خود دانی چه باشد نرمش خزان ***** پس زود زود بگو نباشم خزان

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است