بهر یقه باز هر جا روی که چه گویی؟؟؟

0
زن و شوهر ناز دو کالبد بهر تکمیل یکدیگر می‌باشند چرا که از ساختار ظاهری بدن و ساحت سراسر اعجاب جنسی زن و مرد گرفته تا ساختار باطنی زن و مرد که به لحاظ عاطفی مکمل خلق شده‌اند به هیچ وجه قابل انکار نمی‌باشند. در نقض مباحث همجنسگرایان و در عین حال تراجنسیت‌ها نیز به سادگی می‌توان عیان عیان نشان داد گرچه بصیرت گویند برخی عروس‌مایگان سراسر امان امان!
آیه قرآن لتسکنو الیها مطرح کرده است و انجیل و تورات چه دوخته‌اند بهر هزار هزار ربنا داند اما آخر ز کبریا نگفتی باشد سراغ سراغ دیگر نپوشم ناز ناز! ناز من گر بدانی بهتر است که دیگر نگویم چرا و کجا تا خوب شیرفهم گردی عسل نباید گفت چرا و کجا خدا داند دگربار ز که بافی افسون سراسر نگاه نگاه گرچه این قبیل اوصاف ز ناز باید گفت نگاه و تنها غنچگی نگویم جانم نگاه …
بشر امروز بیشتر به واسطه حجم انبوه فیلم‌ها، آمارها و اطلاعات بعضا دروغین و در عین حال نوع مجموعه به هم پیوسته جوامع امروزی با شبهات و سوال‌هایی جدی پیرامون زندگی و نحوه برخورد با مسائل روزمره مواجه شده است. بهر نمونه عرض نمایم ای نفس باشد تو هم زنگوله قفس؛ این که ز باختن نگفتی ماندن جای نفس اما این که ز نماندن گفتی چرا نماندن جای هوس تا بدانی در بساط کبریا این و آن باید گفت باشد شما هم مشق تقدیر شاید عسل بهر جانم چه گوید سراب است نفس!
تخت جمشید گر ندانستی ز که باخت نرم مهشید، بپرس تا بگویند چند زاری بدتر از کباب که چرا باز هم کبریا گرچه این بار گویند کذا کذا بس که نازغنچگی ریش و قیچی آموخته‌اند و ریز و درشت فرمان گرفته‌اند ز دست تا فوت کوزه نیاموخته بفرمایند این هم دست نم‌سوز چرا تنها کبریا!!
ازدواج آسان بهر عشق یا حداقل دوست داشتن قابل بوسه است و غیر هر چه فرمودند ریز بفرمایید بله بله! این چنین نباید سرود که ازدواج آسان بهر طلاق سخت شود شعله معلی گرچه این قبیل سخنان بهر مریخ لگدمال نگردد بهتر است بس که دکتر کم ندارد کجا و جملگی سراسر دکتر کجا! پس حساب مریخ هر چه هست بوسه ربناست و این همه دوختن مشق تقصیر کبریا …
یک ازدواج آسان می‌تواند به هر دلیل یا بهانه‌ای با یک طلاق آسان خاتمه یابد و بسیار ساده از بروز مسائلی همچون خیانت، جنایت و احیانا قتل جلوگیری شود. همچنین بار روانی ازدواج و طلاق آسان بسیار شیرین و حیات‌بخش قابل تعبیر است چرا که اساس روابط جنسی و عاطفی مرد و زن عشق‌بازی و لذت بردن پتک گشته است در حالی که عموما هزار هزار دکتری میوه ندارد یکی دو تا گرچه دیگر نباید سخت گرفت و احیانا زار سرود تا یقین بگویند سفره شیرین عسل‌خوری نیست دیگر بهر ما …
در روزگار هزار هزار بهر شیر و پلنگ زار زار دیگر نمی‌توان بهر هر چیز همچون کودکان دبستان و احیانا دبیرستان نور نور برچسب خرید و کذا کذا! به عنوان مثال مدت زیادی نمی‌گذرد که خبری مبنی بر رسوایی جنسی شوهر یکی از مقامات منتشر شده است و هیچکس ناز ناز نساخت بهر زن سراسر وای وای بس که سنگین است این احوالات بهر زن و شوهر گرچه در چنین رویدادهایی بیشتر شوهر جان گیرد و زن جان دهد زار زار. پس این که زن بد است و کذا کذا زمان و مکان مناسب باید سرود چه ناز در حالی که انصاف بهر آمار عیان گوید که مرد بی‌رحم هزار هزار و زن  نامرد یکی یکی …

ز مادر نگفتی چرا اندرز باشد خاتم ***** بس که دکتری بقچه دوخت شرم خاتم

روز و شب گذر است غنچه ماتم ***** تا نیامرزیده بگویی کجاست رسم خاتم

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است