شرق زیاد نگویند کیست خراب مرام!

0
ظرافت خدعه‌ها لزوما قابل درک نیستند چرا که چشم نخوردن بهر عادی عادی یک بحث است و خوار کردن بهر سلام سلام بحث دیگری است! به عبارت دیگر برچسب‌های مختلف دست به دست شوند ز دست دوست تا دست آخر دشمن شود دوست دوست بهر خاله‌بازی به رسم خاطره‌بازی!
فیلم بویکا: شکست‌ناپذیر (Boyka: Undisputed) یک اثر آموزنده، بچه‌مردساز، عبرت‌آموز و شیر بیشه است که به وسیله زارترین خدعه‌ها پایه‌گذاری شده است تا دست آخر دشمن شود دوست دوست گرچه مشق ریز ریز کس پیدا نشود گوید فلان فلان! گر هنر بسوزد بهر کتک هیچ عیب نباشد تا دوست جان تار نگوید کار!
درس اول فیلم عبارت است از پخش حلوا و شربت بهر دوست دوست دشمن‌هلاک گرچه ریز ریز دوست باید شربت بسازد بهر یک دشمن ترحم‌نساز! درس دوم نباید شیپور کرد که دوست‌گیری جفت‌گیری نیست ای جانان من و غیر خواستید بگویید سلام سلام! درس سوم قامت استوار اول آن که مرام گذاشت و دوم آن که نامرد نیست هزار هزار!
ریز ریز بتوان نسخه نمود بهر شیرین شیرین بچه‌مرد اما نباید رسوا نکرد که رنگ رنگ سفره است ای شیربچه قشنگ! پس هر چه گفتند بگو آره چون تو هستی آره آره! این هم نباید ز یاد برد که ببر پلنگ بهتر است بیاموزد که گر دشمن اول بگفت مرام بذار بگو قربانت هیچ نخواهیم شویم زار زار کوکب‌پاره!

هیچ نباشد مجانی گر بخواهی فنایی ***** پس بچسب ز قاضی تا بگویی فنایی

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است