یک زغال و عمری دانه دانه!

0
بشر بایستی بیکار و فاقد هدف نباشد چرا که هر جوانه‌ای امید خواهد ناز ناز. همچنین هر سرگرمی لزوما درد نیست در حالی که لمس هر چیزی لزوما بدون درد نیست! به عبارت دیگر سنگ بهر گنجشک نباشد گران در حالی که سنگ بهر فیل بسازد خزان تا بار دگر غنچه شود ناز ز درس این همه پرواز راز!
به عنوان مثال تحمل یک دوره فقر به هیچ وجه درد نیست گرچه عروس زار زند ناز ناز! بعد حدود یک سال و یک ماه می‌توان سالگرد ازدواج ساخت به رسم چوب و تخته گرچه این همه نباشد انصاف ای غازان امیرتخته اما عجیب است که فقر خودش مرگ است و تجربه مرگ بوسه است هزار هزار!
نسخه فقر یک سال و یک ماه می‌تواند بسیار ناز غنچه‌ها را بیدار کند ز رسم آواز گرچه این بار مادر شلاق دارد به سبک زار! به عنوان نمونه می‌توان یک چک برگشتی را خدعه نمود و آرام آرام بدهی مربوطه را تسویه نمود و امید داد که زار نگیرید این همه چرا که خانواده ستون دارد ناز ناز! سپس غنچه‌ها را گوش گرفت صبح و شام تا نگویند شلاق نداشت زار زار و دست آخر کتک بگیرند آن امیر خدا نیامرز را …
سرگرمی سالم عبارت است از پر کردن وقت به رسم تخت گرچه قند یکی و دو تا خوب است و چای یا قهوه شب ز صبح و صبح ز شب نباشد رازواژه! در حقیقت سرگرمی بهر وقت خالی پیمانه دارد و بیش از آن کفاره دارد زار زار!
در دوران چالش‌ها و تهدیدهای انواع و اقسام مواد مخدر، گروهک‌های ناز ناز، شرط‌بندی‌های راز بهر هیچ و همه و هزار هزار خدعه هیچ چگونه زار نباید گرفت بهر ماتم هیچ هیچ ای کف ز دستان بهر موی زار آن خطبه‌پری! پس اول بنازم به خدعه راز راز و نگویم که وای وای گر فقر شود آتش بهر هیچ تا بگویند امیر گفت این گهواره ناز آتش بسازید زار زار!
در دوران انواع و اقسام سرگرمی‌های سالم بهتر است یکسری سرگرمی‌های ناسالم سرزنش شوند خط به خط چرا که هر چیز تجربه نخواهد ای زغال به دست آن جوجه‌کباب! همچنین نظام آموزشی مدارس نیز نباید تجملاتی و باز چیده شود چرا که ارزش نعمت‌ها لمس کردن خواهد زار زار تا پر پر شدن جگرگوشه‌ها نگویند خدعه بود راز راز!
همچنین در بحث سرگرمی‌های سرورحرام نیز بهتر است تامل شود و بار دیگر بهر هیچ بوسه نکرد هیچ هیچ راز را! به عنوان نمونه در مصرف مشروبات الکلی یا بازی‌های مرگ یک بار، شیون یک بار نمی‌توان نازپیشگان را منع کرد در حالی که بنگ کردن قماش تگزاس‌علیک نیز هنر نیست تا درس گیرند قران قران و احیانا پرونده سازند گران گران! بنابراین این قبیل سرگرمی‌ها نیز زغال خواهند به رسم دنبه و چنجه‌کباب!
به عنوان مثال می‌توان تا خرخره دنبه و چنجه ساخت ناز ناز و سلام داد بهر خوردن تا انتها! بعد چند روز بریز و بشور هزار بتوان پیتزا گرفت خط به خط تا این هم بعد چند روز خوردن تا توان دیگر بگویند بس است ای قداره‌تمام! آن روز بتوان تور ساخت راز راز بهر دیدار آنان که اندازه ندانستند غاز غاز تا بگیرند تخت بیمارستان به رسم سوسن‌نماز! سپس می‌توان چند جمله نجوا نمود که ای جانان من؛ دانستید خوب هم اندازه دارد گرچه یک شب هزار شب نمی‌شود به جان سوسن‌سلام!
سپس نجوا شود که چگونه یکسری بد گیرند بوسه هزار هزار و چنان فازه فازه گویند که گویی غازه غازه ای جانان من؟! حال تور گیریم بهر عاقبت‌ها تا نگویند که هر چیز تجربه خواهد فلان فلان! این بار خطبه‌طلا بهتر است نجوا کند تا عقده نگیرد هزار هزار و بعد عمری مهریه بگیرد زار زار گرچه این آخری ویزیت می‌خواست به جان امیر کوکب‌خطبه!
لازم به ذکر است که امیر مادر در سال‌های گوناگون و در وقایع مختلف زاری را چشید گرچه همین زاری‌ها به دفعات حداقل سیگار و قلیان تعارف کرد ناز ناز و آن شربت به دست هم نبود که ایشان بفرمایند این که هیچ است و بچه‌زار! سرد و گرم بسیار صرفا با خدعه مذهب پشت سر گذاشته شد و غیر از آن بعید است چیز دیگر بوده باشد راز راز. بنابراین خدعه مذهب که بوسه سالارسزا داشت شرم ندارد اما مذهب هزار هزار سال قبل هر چه هست کامل نیست بهر هزار هزار سال بعد گرچه همان نیز بهتر است ز انبوه هزار هزار غرب و شرق بهر جگرگوشه‌های امیرسزا …

غنچه گر نسوزد بهر هیچ ***** چگونه نبوسد ز خدعه هیچ

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است