ذهن باز!

0
ذهن باز حکم می‌نماید که همه چیز تدبیر گردد تا مستکبران عالم بدانند که باتلاق ابله نمی‌خواهد. اساسا زمانی که می‌توان به معنای واقعی کلمه یک ملت دکتر تربیت نمود، ابله‌پروری به چه کار آید؟! مستکبران عالم به واسطه زوال عقلشان درک نمی‌کنند که هر چیزی سنگ محک می‌خواهد چرا که رس بشر در آغوش مادرش ستاره نمی‌گردد!
در حال حاضر ایران بخش عمده‌ای از جامعه نخبه خود را ظاهرا به دلیل فقدان تعهد از دست داده است در حالی که کشورهای پیشرفته به جز نخبگان بومی خود از اقصی نقاط جهان ابله پذیرش می‌نمایند تا همگان بدانند که یک مشت کاغذپاره نمی‌توانند توسط هر زایشگاهی تولید شوند!
به یاد دارم که یکی از اساتید به بنده می‌فرمودند که ذهن خود را بسته‌ای در حالی که در پاسخ نمی‌شنیدند که به واسطه دنیا دنیا تعهد و لیاقت می‌توان یک کاغذپاره به دست گرفت و در معتبرترین دانشگاه‌های مریخ هیئت علمی شد.
جهان سوم می‌تواند به همه چیزش افتخار نماید چرا که ابلهانش رفته‌اند و خواهند رفت در حالی که این موضوع می‌تواند با انتشار میلیون میلیون کاغذپاره محو گردد!

ابله آن که ز کمالات تو حکمت نیاموزد ***** تا بالا و پایین عبرت دو عالم نیاموزد

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

یک پاسخ قرار دهید