پدرخوانده ز مادرخوانده جملگی چرا چرا؟؟

0
دوستان و عزیزان سراسر لب‌نشان؛ دیگر زمان آن رسیده است که غربت دامن گیرید یکی و شاید دو تا گرچه این قبیل هیچ نباید چشم بدوزید ز چند افعی و کبرای سراسر غنچه‌نشان تا زود که چه گویم تنها بهر یک یا باشد زرنگ چند نگاه روضه سازید عسل سماق و هویج فراق بس که تازه زار باید ستود چرا سیاه و صبح و شام جملگی کف‌نشان …
دوره‌ای که گذشت بیشتر غسل فلان بود تا مشق تحریر موسای عصا کجا گرچه دیر دیر هویدا گشت تخت سلیمان سراسر شیر شیر تا بگویند آری و ما ز بازی باشیم چه کاری؟! درس تقدیس هر چه بود وای نبود و این چنین گذشت و باز هم گذشت ای سیه‌جامگان لبیک فلان چرا خدعه عیان بدتر از آن خدا نیامرز شرم تقدیر جانم ادامه ادامه!!
اینجاست که واجب گشت عرض تسلیت بهر همه چیز اما اغراق چرا که حداقل مجال گشت هزار هزار بهر عرض اندام ز چند زاری چپ و راست وای وای تا زود یا دیر تازه بسرایند زندگی بهر کیست و ماتم ز چیست گرچه نیش دیوان به از ریش پریان بود ناز ناز! پس بهر هر چیز دیگر باید مسح سر ز پا گرفت اول و دوم هیچ نکاشت؛ روزه بهر غنچگان و نماز سراسر بهر زارپیشگان تا نقش مار و وصف عیش خویشتن بسرایند چرا هویج نگرفت!!
در نهایت اینجانب دیگر نخواهم رسم تقدیر پدرخوانده و احیانا مادرخوانده چرا که هیچ بهر ریش باید سرود آزاد آزاد آن همه افعی و کبرای لب به لب اندیشه حلال جان گرچه باز کذا کذا ز دیوارکوبی و نقش تقطیر عزا عزا! رسم تیشه پایان گرفت ز رسم ناهید و اشک امان بهر تعمید و انتهای پدرخوانده چرا بود عیان …

پدرخوانده نگفتی رخش عرش کجا ***** تا پای پیاده بگویمت کجا کجا

این چنین دست تقدیر نوشت چرا ***** تو روضه الان و ما بوسه کجا

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است