یک سلام و صد علیک

0
ورزش چیزی نیست که دور دور بسراید نور نور بس که ناز است و بوسه حیات. بنابراین انواع و اقسام سیاسی‌بازی‌ها و توجیه‌های قمر در اسباب فلان جز لبخند سرد کبریا چیز دیگر نباید گفت بهر کجا کجا تا زود روضه گیرند ما که نبودیم مصداق آش حلوای شما شما!
بازی‌های المپیک یک نوآوری و ابداع بزرگ و در عین حال شیرین بوده است و می‌باشد که بهر ارسطو سنگ بنا کاشته است یا سقراط اهمیت ندارد زار زار چرا که بشر دو پا تا هست باید گفت چرا و کجا در حالی که بابا نیامرزیده و غسل فلان نطلبیده زود پرچم گیرند کجاست آن همه نگاه نگاه که امان نساخت ز سرما و گرما حداقل بهر چند سبز کال بدتر از گردان سراسر شما شما …
بازی‌های المپیک پاریس شروع نشده است اما زود چادر گفته است چرا حیا حیا تا دیگر نباشیم رد پای چند فنا فنا بس که روز و شب یکی گویند شما شما! دوستان چند دست‌آموز توانم فرستم بهر شما اما ز خود بهتر دانید که این قبیل مار و پلنگ دیگر نباشند زرنگ بس که یادبود آن گربه‌پلنگ آوازه گشته است باشد تو هم زرنگ و کلنگ! پس ز خود اندازه گیرید تا نگویم 85 نباشد آواز چنگ ..
این که ز ورزشکار روس تقتیش عقاید گرفتید بهر آقاچاره یا هویج‌چاره بماند، امروز برادر BBC تابلو گرفنه بود که اینان نگاه و غیر چند آوازه کلنگ، خواهش یک بار ما را نگاه گرچه زارش ز دستش هویدا نبود در دامان یک تمساح‌تمام اما بد نباشد که بدانی گر ملت سراسر برهنه یا پوشیده تو را چه باشد جمال ای پیراهن سر سپرده بهر کجاست حیا حیا!

پاریس ز معمارش نگفتی بوسه کجا ***** ای کبیر دورت بگردد حریف کجا

بس که لیبرال تلف کردی شما ***** تا بنازی ز بوسه هیتلر کجا

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است