مشق عشق بوسه خواهد شب‌نمای عشق!

0
زمستان نماد سیاهی است ناز ناز و تابستان نماد نور است زار زار! تنهای سرما باید گفت گرمای شما و هیچ نگفت چه باشد افسون شما! اساسا تاریکی و سرما در مقابل نور و گرما بوسه گشته است در حالی که همواره نور و باز هم نور چیره بوده است و خواهد بود!
زیبایی هنر در ظرافتش نهفته است گرچه زود نباید پرید بهر هنر محصول کتک و شاید چند لقمه دورهمی بهر سفره دور از رطب! ربنا نیست جز نور سراسر نفس و غیر فرمودند بچرخید بهر بازی چند دست به سر نسخه هنر گرچه کبریا نباید گفت چرا باز هم خط ابروی جانم خدا!
زمستان بیشتر بلاست تا نعمت بهر پرده سراسر نعمت تا غلبه تاریکی و سرما بر نور و گرما نمایان گردد ناز ناز و هیچ هنر زار نخواهد بهر آخربوسه وای وای! پس هنر ظرافت دارد و نظارت نخواهد بهر چند یادبود کبریاهلاک بس که عشق عشق تیشه زند ز مشق مشق چند تازه آماده سفر چرا که مربای سراسر گهواره زود عصاره نسازد گرد پای جانم عسل …
جانداران گوناگون در سردی هلاک گویند قربانت رضا در حالی که نعمت عقل بوسه گشت پیش پای ارباب شر تا پا پا بکوبد ز دست دست روزگار و دیر بسوزد بهر آش حلوای کبریا! حال گر سرودند برف و یخبندان چه ناز بفرمایید چه زود گرفتند لقمه ناز تا باشد یک یک نگویند جان کبریا تمام تمام!

پس جهان آیت است ***** همچو روز سرد ربنا
تاریک شود ناز ناز ***** تاریخ شود روضه ربنا
بس که زار گوید ***** باشد هستیم سفره ربنا
گرچه نورش ناز گوید ***** جرم نباشد هلاک ربنا
این شود وضوی نماز ***** تا عشق گوید ربنا
بیشتر سوختن بگویند کبریا ***** گرچه نپرسیده گوید ربنا
بوسه عشق دنیا نخواهد ***** هزار هزار فرش ربنا
تا پایانش گوید کبریا ***** درس عشق نخواهد ربنا
بس که نور گوید ***** شریک نخواهی جز ربنا
پس کریم رحیم گوید ***** حریر گرم است ربنا
هست و نیست حریر ***** بهر نور بوسه ربنا

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است