جای دامن پتو بگیر ناز ناز

0
حیات هیچ بهر سلام و درود کبریا لیاقت خواهد هزار هزار گرچه خود گوید سهم ما نیست آرامش و افتخار. تنهای ماندگار گر ذره داشت رحم کبریا خوار نمی‌کرد منت ربنا و خدا خدا توبه می‌گرفت زار زار تا بعد عمری عزا عزا شور نگردد رضا رضا بهر خدعه کبریا …
اسرائیل خودش که هیچ غیر را هم خوار می‌کند هزار هزار و ذره سیاست سنگ قبر نمی‌کاشت ز دنیا هیچ ندیدیم و هیچ نساختیم تا سر شر بگیرد بهر که باختیم. درک هر چیز میسر نیست اما تراوشات قران بهر شاخه گل گران چنان هزار ساخت فاتحه که سفره طلاق واجب گشت بهر فاتحه بس که خامی حد نداشت در نگاه نگاه خاطره و سرما سرمای فاتحه …
در و تخته بهر یکدیگر نمره گشته‌اند هزار هزار و غیر بهر هر یک آبستن بگیرد فاتحه ساخته است بهر کبریا. بنابراین خواری نباشد بهر بوسه‌اختیار تا بدانی هیچ نبودی در سفره کبریا …

طلاق خود خواستی و غیر بفرما تمام ***** گرچه جز نگاه فلان هیچ نباخت تمام

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است