این ستاره کجا و آن کجا بهر درس اول بگو!

0
امروز صبح که طوطی بهر سفیدی دندان ز لب گرفت هیچ نتاخت که سلام سلام صبحگاهی هر چه فشنگ کمتر، گنجشک‌پرانی کمتر ای کبری‌سیاه! کاش زمان ماشه داشت در نوبت تمام تمام یک زار کبودتمام جرعه می‌چکاند‌ هزار هزار بهر آن همه یادگاری دیوارتمام! گویند خون کثیف نباشد هنر گرچه نگویند خون تمیز جایزه دارد بهر چند …
قطب عالم صبحگاهی صفحه باز کرد و خدعه ناز کرد تا بگذرد ز این همه سرخی سیاه اما بعد چند نتوانست و نگاشت نمره سیاه سیاه! هشدار بهر دموکراسی ز بانورئیس بپرس گر هستی شاه سفید گرچه اسب سیاه نشان دارد ز شاه سیاه و غیر خواستی دروازه نساز بهر خانه سیاه تا نگویم ز که باختی ای ارباب فیل سیاه!
سرباز سفید نباشد رخت ناز که جاده صاف کرده‌ای بهر سرمایه غاز و سوسن ناز کرده‌ای ز رسم گرمابه راز تا بگویی این همه قداره نبود بهر نازی ربنا! خواهی ستاره دهم بهر این همه سیاهه یا اندرزت دهم که ندوزی بار دگر بهر ربنا؟! آخر چاره نباشد جز گلوله ربنا و سر ز شاهی دهی خاک پای ربنا گرچه آن روز نیز شیر شیر گویی در آغوش ایران‌عروس ما!
خانه سیاه منت گذاشت اول ز ماتم عمو و دوم ز جوشن ابو که چک به چک نگفت چیست کار تا امروز خانه خاکستری گوید سلام! بهر خانه سفید رئیس باید بریزد ریز ریز شاخه گل مریم بهر صلیب سیاه و سپس بار دیگر بریزد زار زار شاخه گل زنبق بهر عبای سیاه! پس از رقص پای آن ایران ساز تازه انتظار کم باید بکرد بهر هزار هزار! عقاب سفید گر زنده بود کبری بفرستد ز رسم شراب سیاه گرچه این سری نمک بگیرد ز دست او تا شر نسازد ز رسم دنیای نور …

دموکراسی سر نگیر ای ناهید سر به شیر ***** گرچه رئیس گویی روزه نباشد تقدیر شیر

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است