کنیز خواهی کلاغ نگو شیر شیر!

0
شرط‌‌بندی نباید روی همه چیز صورت گیرد چرا که باخت هست و نیست بگیرد کاسه شیر شیر ز ماتم مادر مادر ای شیرت حلال! هنر قمارباز ماندن بهر فرداهاست در حالی که هنر بوسه‌باز تاختن بهر حجت‌هاست تا دست آخر شیر مادر و نان پدر نگویند بود که این همه کرد زار زار …
به لطف خداوندگار خدعه ز رسم اسفندیار نسترن گشت رستم‌بختیار گرچه اینان ندانند رزمنده ندارد احتیاط بهر قماش ماتم‌اختیار و بیشتر نگوید یک فرمانده کبری‌اختیار! آن کبری که نداشت احتیاط بهر شیر مادر بود گرچه مادر خندیده بود ز سلام سلام پدربزرگ! پس شیر دانستی چه است یا باز گویم شیر مادر سحر دیگر بود گر داشتی چیزی ز خود!
آن روز که غوغا کردی بهر چرخش زاویه زمین ندانستی که قمار نباشد هست و نیست گرچه طفل در راه مانده نخواهد هست و نیست! این همه روضه کردی عمر عمر بهر برنا بود ای شیشه عمر؟! امروز گویم سر ز دامان رستم گرفتی عمر عمر تا نگویی کبری زنده کرد آن عقده شیر شیر و بهر خاله‌زری عمری نداشتم شیر شیر!
هر چه بود گذشت گرچه بعید است بار دگر نگویی شیر شیر! ای بچه‌ناز خواهی یادت دهم دنیا نچرخی بهر انقراض؟! سر بالا و سینه ستبر شر بساز ناز ناز و مریخ گو چرخش زاویه خواهم زار زار تا زمین نباشدش کبری‌امان‌ گرچه رستم دستان خود گفته است کبری دیگر ندارد ز غیر اشتها تا نگویند چرا مادر نساخت افتخار!
قطب عالم مریخ را زمین کبری نساخت تا برناپری بگوید هلاک هلاک! پس نبینم بیش از این ردمایگی و بگویم شیر باشد ای حق تیر! زمین نفس برنامه نیست بهر خانم‌رئیس که ایستگاه رود به کرنش و نرمش جانم عمو تا نگویند این همه ناز شیر شیر نگفتند مادرکبری! این همه پنیر پنیر بگو مادر زیاد تا بگویم عزت زیاد …

ایران‌زمین مرد داشت هزار هزار ***** گرچه هشدار کبری رستم شناخت

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است