دیگر چه گوید آن ماهی دم‌طلا!

0
شیرشاه عزیز است و استوار گرچه کتک کتک جز جادو نباشد هنر هنر! یک ماهی جادونساز آن همه زار کرد اینستاگرام تا بگوید دریای من نباشد سفره‌سلام! خود گفته است که این‌ها آماده‌اند بهر آنان که سر داده‌اند ز شربت سرخ ربنا گرچه دست آخر شک نساخت ز راز دنیای عسل به کام و باز نگفت نیستم تک ز کام!
نیجریه هزار هزار نیرو نخواهد به رسم چشم و ابروی تزار تزار بلکه گوی جهان‌بین خواهد به همراه گوشه چشم جادوطلا! نفر نفر این همه ندارد سزا گر نگویم خاطره شود آن همه سردی‌سزا! پس فرش قرمز بگیر ناز ناز گرچه گویی کلاغ چه دارد که باشدش اختیار و این یکی آخر بود بهر آن ناقوس افتخار!
زین پس حرام حرام گو چیست حلال حلال تا آن شویم ارتزاق و غیر نگوییم ربنا! نکته ز خدعه نساز امتحان تا ببینی تب ز که سوختی ای ارباب انتظار! ندانستی بهر چه گفتم جانم بهشت گرچه ریز ریز گویی ز ما نداشت اختیار! پس جوهر علیک و برنا سلام گرچه این دیگر ندارد به تو ارتباط …

سفره دل محرم نگوید حرام ***** گرچه نازی ملک بسازد حرام

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است