این هم درس خدا خدا!

0
ریشه بخش قابل توجهی از اختلالات روانی شک و شبهه نسبت به مسائل گوناگون است. همچنین آموزش طریقه یک انسان گرگ‌نما دکلمه نیست بلکه ضرورت است چرا که شکست‌های مختلف دارای تبعات متعدد روانی و یا جسمی می‌باشند که امیرسالار خواهد این همه گران گران!
اساسا دیکته اول پرهیز از شبهات است و دیکته دوم طلاق خزعبلات و اراجیف مادرقشنگ چرا که هر یک نمک هستند بهر نهال زار گرچه سپرهای بلا ناز بینند همه چیز را!
شاید بهترین و بزرگترین خدعه در طول تاریخ بشر؛ ترویج شبهات بوده است که تمام نمی‌شوند یک و دو در هزار هزار تا دست آخر خاکستر نمایند قران قران کبیر کبیر را! پس قلم کشیدن بهر شبهات پتک خواهد شر شر بهر بوسه قران قران نزد خیر خیر و قیرپاشی اول رشته فلسفه باشد که بهر هزار هزار باید دوربین گرفت زار زار تا دست آخر تیمارستان نگردد وای وای!
رشته فلسفه عموما در ملکوت اعلی سیر می‌کند چرا که جواب قطعی پیرامون بسیاری از مسائل ندارد و بدون کوچکترین لغزشی سینه سپر می‌کند بهر پاسخ همه چیز! به عنوان مثال در مباحث عقیدتی و مذهبی نمی‌توان پیرامون خدا یکی، دو تا یا هزار تا سخن گفت در حالی که ندیده را نطق فرمایند هزار هزار! همچنین تشریح تفکرات خدا، دلایل خلقت‌های حیرت‌انگیز و ویرانگر جهان کنونی و هزار هزار سوالات فلسفی بیشتر خدعه هستند تا قران قران و در حقیقت چنین مسائلی نمی‌توانند در فاز ثریا بهر بوسه مکرر با هیچ شنیدار و دیدار ملموس رد یا پذیرفته شوند. بنابراین دوری ز تخیلات ندانسته و مبهم عقل است و خدعه نیست به رسم نور نور گلدان‌طلا!
دانشکده‌های فلسفه بعد عمری هزینه و باز هم هزینه می‌توانند پاسخ دهند که دستاوردشان یک بوده است جان مادرعلیک؟! همچنین آن همه کبیر کبیر تاریخ در نهایت به نقطه‌ای رسیده است بعد عمر هزار هزار؟! عروس ناز ناز خودش گوید که توحید ذاتی و توحید افعالی و … چه کرد با این همه داشته در حالی که هیچکس نمی‌توانست شبهه سازد بهر عقل و باز هم عقل ناز ناز بهر سبک زندگی زار زار چرا که خوب بودن بیش از هر چیز دل خویش کند آباد ای نکته‌طلا!
در بحث مقدس انسان گرگ‌نما به هیچ وجه نباید یکسری مفاهیم کلیشه‌ای و بسیار مزخرف همچون اعتماد کردن، همه چیز خوب است و احیانا خوب خواهد شد و … در اختیار جوجه‌های هلاک‌پیشگان قرار گیرند چرا که سادگی و خامی بزرگترین حماقت خاکسترپیشگان است و هر آن چه کمتر شود آش حلوا نیز کمتر خواهد شد …
در بحث شبهه یک گوید و هیچ غرب و شرق نگویند پاسخ چرا که ماهیت سوال از جنس بشر نیست که پاسخ دهد؛ درازی خلقت بهر چیست مگر میلیارد میلیارد آمدند و رفتند هزار هزار کم بودند بهر بهشت و جهنم ناز ناز؟! استاد آن همه گوید که بخش زمینی سوال مبنی بر چگونگی اندازه بهشت و جهنم بهر میلیارد میلیارد هزار هزار قابل پاسخ است چرا که اندازه کهکشان‌ها وجب ندارد به جان عموستاره اما بخش آسمانی آن دانی به چه ماند؟! به پرواز یک جوجه‌طلا بهر ستاره‌ها!

خدا خدا عروسک نیست بهر جوجه‌طلا ***** بلکه کبریاست بهر ندا ندای هزار هزار

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است