منت دوان دوان

0
سخن گفتن پیرامون برخی مسائل گرم و سرد نمی‌شناسد چرا که هفت آسمان و یک زمین سنگین شوند ز نفس تنگ و خزان خزان. اکسیر حیات استاد خط به خط نکته خواهد ز مکتب خورشید اما رنگ به رنگ بتوان سرود که آذر نباشد طفل شفق بلکه آذر سر گیرد طبق طبق …
تعریف لذت جنسی می‌تواند کم و کمتر نماید سیطره آتش جنون را و در عین حال تعریف لذت شیرین جنسی می‌تواند نفس نماید نگین دوان دوان را چرا که مروارید صدف تا نداند عشق است و گران در حالی که سنگ بداند فرش است و قران …
روانشناسان و جامعه‌شناسان سکس گویند نباشد حرام و دکتر نیز گوید حلال اما خط دارد اندازه کودک‌تمام. بنابراین حلال حرام نیست گر نگویی حرام گرچه حلال نیز نکته دارد ز کام …
بحث تجاوز جنسی و احیانا انواع و اقسام سرگرمی‌های جنسی با کودکان و خردسالان مصداق ظلمت بهر خدمت است در حالی که بوسه عشق نور است و کیمیا. در حقیقت مروارید صدف ماه است و نماز در حالی که مشق قلم جوهر نداشت بهر ظفر ظفر بلکه نوبت بخواست بهر منم منم!
ظلم می‌تواند طیف گسترده‌ای را شامل شود در حالی که یکرنگی و نزدیکی جنسی ظلم قلمداد نگردد! یکرنگی، محبت و هفت‌رنگی، سیاست باشد نزد پیر رندان تا لب‌تنگی نباشد اندوه زرنگ!
از نظر بنده لذت واقعی در مسائل جنسی بوسه عشق می‌طلبد در حالی که عدم درک متقابل و بعضا عدم درک نوبت می‌شود سرکشی و طغیان مجرمانه! به عبارت دیگر بچه نادان آرام نمی‌گیرد مگر آن که بزرگ شود ز نعمت صبح و شام! بنابراین ز گهواره تا گور تربت جستن می‌گذرد تا قران نگردد گران!
روابط باز خانوادگی در سایه پدر و یا مادر عموما قابل کنترل می‌باشند اما بعضا یک‌طرفه چکش می‌شوند چرا که دختران و مادران در اغلب موارد فرش هستند بهر عرش و پسران و مردان صبح و شام بوسه گیرند ز کام!
روابط باز غیرخانوادگی می‌توانند به مباحثی همچون قتل، جنایت و … ختم شوند که کارشناسی بیشتر می‌طلبد چرا که قلندر به خواست خود می‌رسد و سپس تفکر می‌نماید که شر نگردد این لقمه خزان! به عبارت دیگر نمی‌توان پیش از هر اقدامی تفکر نمود که قلندر سوگلی خواهد نرم و رئوف تا بگوید تو آنی که نداشتم عصمت و هوش در حالی که عقل گران فسفر می‌سوزاند و می‌فرماید که ظلم گران هر چه هست لقمه است دوان دوان!
نعمت لذت جنسی در آغوش عطر و طعم شیرین روابط جنسی تعریف دارد و غیر از آن یک نوع تخلیه روانی و یا جنسی است چرا که به عنوان نمونه یک لقمه دوان دوان قلندر نخواهد کمان کمان بلکه عمو خواهد برنامه‌تمام!

پسرا شیر دوزند مثل شمشیر ***** دخترا موش بینند مثل خرگوش

تا شور گیرند ز مستانگی ***** و یار بوسند ز ابرومایگی

کس نگوید چیست نعمت ناز ***** شک بگویم کیست خدمت راز

گر نگویم اطهر است ***** سر بکوبم اکبر است

تا نگویی کجا باشد بوسه‌ام ***** بهر صدف باشد جملگی خدعه‌ام

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است