راز جانم‌پری

0
پستانداران به آن دسته از جاندارانی گفته می‌شود که بهر خدمت ترانه‌ها دارند هزار هزار! شاید برگ نخواهد اما مرگ بوسه ندارد ز چوب خشک چرا که نوبت زرنگ داند فرش است ز قدرت هزار هزار! بزم جوراب و آذرزری حنانه خواهد به رنگ تا روز ازل بهر سرخی نگردد هزار هزار …
در دنیای چوب و سنگ کس نداند که سرخی خدمت نخواهد قشنگ قشنگ بلکه عادت بخواهد زرنگ زرنگ تا نگویند ابتر بوده است خدعه آذرپری! بنابراین گرم ز گرم بوسد افشون‌پری تا ابد گردد راز جانم‌پری …
بهر اندرز گوید خاتم عصیان؛ خدمت‌پری که جرعه جرعه باید چکاند مستانگی تا نباشد گران سرمه ابرومایگی گرچه سرخی نبوسد شرمایگی …

جان ز خدمت بگیر گران گران ***** تا نسوزی بهر خدمت دوان دوان

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است