افسانه و چندقواره!

0
نعمت قدرت شیرشاه یک بحث ساده نیست و در عین حال پرستو نمی‌شناسد بهر دل آقاپری! مهر قیصر بهر اسکندر نبود تا بگوید تنگ نخواهم دانه دانه گرچه خاک آبستن نگیرد بهر دل پاک! اساسا چنگ ز تنگ نباشد سزا گرچه رنگ ز تنگ نیز نباشد ناسزا …
جمهوری اسلامی هر جا خدعه می‌نمودند گران گران بلافاصله سیاست فرش می‌کرد بهر شکوه بیکران در حالی که سال‌هاست هزار هزار فتوحات و غنایم نشانه رفته‌اند بهر چشم زار قداره‌سزا چرا که یهود و نصاری که هیچ حتی عرب و عجم هم دانسته‌اند که یک بزنند هیچ نخورند فرش خواهند بود نزد فرزندان و نوادگان …
جهان سوم آشی است بهر همگان در حالی که چپ و راست شکر نعمت گوشزد می‌گردد تا مبادا خدمت آن گیرد که نباید علیک سازد! در حقیقت تن به تن باید نگاشت تا نگویند پوریا دردانه داشت بهر این و آن!
بدون شک درگیری مرزی ایران و طالبان یکی از ترانه‌های این و آن خواهد گشت تا نگویند هیچ نکردیم بهر آواز پوشک تا بگردیم عزیز شوکت در حالی که علیک و باز هم علیک فواره گشت ز سلام پیک!
این همه خدعه کردند بهر دامن گرچه تب ز تب ندانستند جادو ندارد سلام و باز هم علیک تا دست آخر بنویسند دم‌تکانی بهر هزار هزار بود و بس در حالی که طفل رحم شوهر داشت بهر سفره کرم!

جنگ بنگ نداشت بیراهه و تنگ‌قواره ***** رنگ سنگ نداشت افسانه و چندقواره

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است