تابستان گران!

0
آب و هوای گرم یک رویداد طبیعی است در حالی که هیاهوی گرم بستر می‌خواهد ز خدمت عالم‌تمام! به عبارت دیگر خاکستر سرد بهر گرماست تا نگردد گرمابه آذر خالی ز مشق خدمت! بنابراین پرتکانی خروس خواهد بهر نبات گرچه ابد ندارد خدمت و ناز …
گویند ز طفل بودی بزرگت کرده‌ام ای جادو به کام تا نگردی افسانه خدمت‌تمام! پس ارابه ز که گهواره ساختی ای جانم‌مگو تا نباشی شرمایه برنا و پیر!
به احتمال زیاد یک تابستان متفاوت در پیش چشمان این و آن نقش خواهد بست و در عین حال طبق طبق انگور گرم گیرند بهر غول چراغ جادو! بهر بزرگ کردن بتوان نوشت که یک تابستان تمام انگور ندارد بهر سرشت در حالی که جادو گران و ارزان نشناسد پیش چشم کیان!
از نظر بنده یک تابستان کامل خرما و عسل هم می‌خواهد بهر روز کامل در حالی که دردانه دو روز این همه نخواهد ز شور دوست …
اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است