الف و ب هزار هزار!

0
بوسه لزوما این و آن نخواهد چرا که مهر قیصر انگشتری خواهد ای عمو! کیسه کوچک ندارد خضوع ای شیران‌پری تا نگردی مست خدمت ای دیوان‌پری! تابلو منت ز چه ساختی گران که بوسه نساختی مشق کیان …
امروز رمان، عالم‌پری بهر افتتاح حساب ارزی به سوگلی بانک‌های مریخ مراجعه کرد تا بیش از این لنگ نگذارد عمو و عموزادگان بزرگوار را چرا که کیسه زرنگ اندرونی ندارد قشنگ قشنگ تا بعد عمری تازه بگوید زرنگ زرنگ!
اذن نداشت چشم‌سفید خرماگران ز خدمت گران گران تا سر نگیرد دوان دوان در حالی که آدینه کیان جادو ندارد بهر سرمایه زمان! هواخوری اختیار بود نزد ابروپری گرچه حلواخوری طینت پاک خواهد پیش چشم رستم‌پری! قصد قربت دکتری خواهد گران گران تا بنازد خدمت گران؛ کیان کیان …
یک بانک کراوات‌قشنگ می‌تواند در کمال سوگلی خود صرفا نام مبارک را مشق نماید جای شمارش گیسوان پرطلای غرب و شرق چرا که هزار هزار دکتری خشم شب نخواهد گردان‌پری! پس نباشد خدعه امیرپری؛ افسون آقاپری گر بخواهد یا نخواهد رقص ابروپری! مشق الفبا اسپند و کبریت نداشت بهر این و آن ای عمو تا دماوند سالیان عینک بدوزد ز پرده عصیان‌زری …

دکتری ابرو نداشت ای خرماپری ***** گر ندانستی پهلو بناز عبرت‌پری

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است