برناپری!

0
چشم نمک ندارد بهر عمو تا بگردد خاکستر مهر ابو. این است درس روزگار گر ندانی بدان که مولا شوخی ندارد بهر ندا. پس تا توانی بچرخ بهر انگشتری تا نگردی بیش از این دامن برناپری …
رودخانه اتمسفری کالیفرنیا کم بود که زمین خوردن دره سیلیکون هم به آن افزوده شد. این یکی نیز غصه نیست بهر انگشتری گرچه دردانگی پیمانه دارد بهر برناپری! هر چه نگرفتی بگیر ای خاتم رندان؛ ای عروس تا بگردی خوار و ذلیل بهر شیر مادرزری!
ای برادر گر بخواهی بگردی شریف و ظریف نباید بیش از این بچرخی گرد برناپری. این یکی را آویزه کن که هیچ نیست گر بدانی مولا نگوید منت است زنجیر برناپری!
زر را ز سیم خالص کن بهر انگشتری تا بگردی امیر و آقای مولاپری، بعد از آن تا توانی مگو وای بر من که هیچ نیست ای قداره بر تن! زین پس بگو اسپندت کنند بهر دردانه‌ها صبح و شام هر یکی دو بار تا بگردی عبرت مادرپری! پس نبینم بار دگر آوازه‌ای تا بگردی شوکت مادرزری!

عالم را ز خود دانی بهر چه ***** گر بمانی ز خود بهر چه

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است