جادوی عمو!

0
کانادا دریاعروسی است که به واسطه بهره بردن از منابع طبیعی گوناگون برنامه ندارد بهر پناهجویان بی‌نشان چرا که هر چیزی گنجایشی دارد! به عبارت دیگر خوی استکباری ترانه نمی‌خواهد چرا که منت استبداد و بدتر از آن بردگی و استثمار صرفا آواز عروس کم دارد …
جادوی عروس تربت نیست بهر روز و شب سرد تا دست آخر نگویی آوازه‌ام ای عمو! پس به خود آمدن ابرو نخواهد ای قشنگ تا نگردی بیش از این رسوای زرنگ!
آغوش باز اندازه دارد بهر درنگ گرچه عموجان جادو دارد بهر دلار بی‌زبان! بنابراین دلار عمو بهر خویش است و عدو، دلار تو بهر کیست ای ملوس قشنگ! گر ندانی بدان تو را ز عمو چه باشد نگار تا نگردی آواره دکترنیاز!
بهر برادری بتوان نوشت که عالم را نباید سرمه گرفت بهر حسرت جادوی عمو چرا که هر پیمانه شماره دارد ای عروس! پس تا توانی مستی مجو تا بگویم دردانه‌ای ای ملوس!

تو را ز عمو نباشد قشنگ ***** گر بدانی اطهر است ماه قشنگ

پس تا توانی مگو جادوی عمو ***** تا بهر عمو نگردی عروس قشنگ

اشتراک گذاری

درباره نویسنده

امیر بهلولی

امیر بهلولی که نام کامل ایشان «امیر بهلولی دیزگاه» می‌باشد؛ یک شهروند ایرانی است که مهم‌ترین هدفش ایجاد اعتبار می‌باشد تا به وسیله آن دغدغه‌های مختلف خودش، کشورش و احیانا سایر کشورها را حل نماید. امیر بهلولی مولف 3 کتاب «طلا»، «تورم یا حباب تورمی؟» و «گفته‌ها و ناگفته‌های بورس ایران ...» می‌باشد که هر کدام رویه متفاوتی را طی نموده‌اند. کتاب نوشتن به زبان فارسی به هیچ وجه خوشایند نیست و بدیهی است که امیر بهلولی نیز این موضوع را درک کرده است. در حال حاضر شرایط کشور به شکلی است که نویسندگان کتب مختلف شاید تنها برای سرگرمی و احیانا کسب اعتبار به نوشتن می‌پردازند. نکته جالب اینجاست که روند چاپ کتاب در ایران در حال حرکت به سمتی است که ناشران نه تنها پولی بابت چاپ کتاب به نویسندگان پرداخت نکنند بلکه هزینه‌های چاپ کتاب را نیز از آن‌ها دریافت کنند! بها و ارزشی که مردم به کتاب می‌دهند نیز بسیار عجیب شده است به گونه‌ای که کتاب نوشتن را با موتورهای جستجو مرتبط می‌دانند و در نهایت کلید چاپ کتاب‌های گوناگون را فضای مجازی می‌دانند! با توجه به مطالب گفته شده، امیر بهلولی اولویت اصلی خود در موضوع چاپ کتاب را بر پایه تالیف کتاب به زبان انگلیسی و چاپ آن در خارج از ایران قرار داده است. نویسنده مذکور اعتقاد دارد که به اندازه کافی درباره اقتصاد ایران سخن گفته است و این موضوع در نوشته‌های وی واضح و مبرهن می‌باشد. بنابراین ایشان قصد دارند که از تکرار مطالب مختلف در حوزه اقتصاد ایران پرهیز نمایند و تنها در صورت ضرورت مطلبی را ذکر نمایند.

دیدگاه بسته شده است