طلا

طلا یک فلز گرانبها می‌باشد که در طول تاریخ مورد توجه بوده است. با توجه به انتشار روزافزون ارزهای بدون پشتوانه، ابداع روش‌های جدید خلق نقدینگی و طلوع فراگیر ارزهای حیات‌بخش دیجیتال نمی‌توان دوران افول طلا را مورد تاکید قرار داد.

جایگاه طلا در برهه‌ها و مخاطرات گوناگون مورد توجه بوده است و در عین حال ارزش خود را با تورم‌های مثبت تطبیق داده است در حالی که در تورم‌های منفی نیز به حفظ ارزش پرداخته است. بنابراین بهتر است که رشد و توسعه حوزه طلا و فعالیت‌های مرتبط بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

تلالو طلا همواره بوده است.


ارز

ارز یکی از مفهوم‌هایی است که در طول تاریخ مورد توجه بوده است. بازی با ارز یکی از خطرناک‌ترین بازی‌هایی است که بشر به چشم دیده است چرا که تقریبا همه چیز را به بازی می‌گیرد.

باهوش‌ترین تصمیم‌گیرندگان اجازه نمی‌دهند که نرخ ارز به بازی گرفته شود مگر آن که همه چیز را پیمانه کرده باشند. بدیهی است که یکی از حساس‌ترین و مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار بر مسائل گوناگون نرخ ارز می‌باشد. به همین دلیل مدیریت نرخ ارز یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که هوش و استعداد بزرگان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

نرخ ارز آینه‌ای است از یک دنیا تدبیر.