انرژی‌های تجدیدناپذیر

انرژی‌های تجدیدناپذیر جایگاه ویژه‌ای در زندگی بشر دارا می‌باشند چرا که کماکان نمی‌توان از اهمیت چنین نعمت‌هایی چشم‌پوشی به عمل آورد.

عصر نفت در حال حرکت به سمت عصر الکتریسته می‌باشد و در عین حال سبک زندگی بشر در حال تغییر می‌باشد اما کماکان نمی‌توان افول کلیه انرژی‌های تجدیدناپذیر را پیش‌بینی نمود. به عنوان مثال نمی‌توان از اهمیت گاز به سادگی گذشت چرا که گاز علاوه بر مصارف گوناگون در بخش‌های خانگی، صنعتی و خدماتی، ماده اولیه بسیاری از محصولات پتروشیمی می‌باشد که در بخش‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اهمیت انرژی‌های تجدیدناپذیر قابل انکار نمی‌باشد.


انرژی‌های تجدیدپذیر

انرژی‌های تجدیدپذیر افق آتی زندگی بشر می‌باشند. بحث انرژی‌های تجدیدپذیر رابطه نزدیکی با پیشرفت علم و تکنولوژی دارد چرا که استفاده فزاینده از این قبیل انرژی‌ها در آینده‌ای نه چندان دور قابل پیش‌بینی می‌باشد.

همگان به احترام علم و دانش سر فرود خواهند آورد.